ASUS ROG G550JX - ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri

background image

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek

standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır. Ambalaj malzemelerinin

yanı sıra ürünlerimizi, batarya ve diğer bileşlenleri sorumlu bir şekilde geri

dönüştürebilmeniz için size çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı

bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/

english/Takeback.htm adresini ziyaret edin.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

137

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook

Model name :

N550J, R552J, N550L, R552L, Q550L, G550J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE markingOriginal Declaration Date: 15/05/2013

Corrected Declaration Date: 31/03/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)

background image

138

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

EC Uygunluk Beyanı


Biz, bu imza altındakiler

Üretici:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres,

ehir:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Ülke:

TAYVAN

Avrupa’daki Yetkili:

ASUS COMPUTER GmbH

Adres,

ehir:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Ülke:

ALMANYA

A

aıdaki ürünün:

Ürün adı :

Notebook

Model adı :

N550J, R552J, N550L, R552L, Q550L, G550J

A

aıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduunu deklare ederiz:

2004/108/EC-EMC Direktifi

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Direktifi

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Direktifi

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Direktifi

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 130816

CE i

aretiOrjinal Deklerasyon Tarihi: 15/05/2013

Düzeltilmi

Deklerasyon Tarihi: 31/03/2014

CE

aretinin Eklendii Yıl: 2014

Pozisyon : CEO

sim :

Jerry Shen

mza :

__________

(EC uygunluk i

areti)

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

139