ASUS ROG G550JX - Wi-Fi-anslutning

background image

Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala

nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att

starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se

kaptilet Flygplansläge i manualen.ç

Aktiverar Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi i din bärbara dator genom följande steg:

eller

1.

Starta Charms bar.

2.

Tryck*/klicka på

och på

.

3.

Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga

Wi-Fi-anslutningar.

background image

E-manual för bärbar dator

67

* endast på utvalda modeller

eller

4.

Tryck*/klicka på Connect (Anslut) för att starta

nätverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för

att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

5.

Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator

och andra trådlösa system, tryck på Yes, turn on

sharing and connect to devices (Sätt på delning

och anslut till enheterna). Tryck*/klicka på No,

don't turn on sharing or connect to devices (Sätt

inte på delning eller anslut till enheter) om du

inte vill aktivera delningsfunktionen.

background image

68

E-manual för bärbar dator