ASUS ROG G550JX - Flygplansläge

background image

Flygplansläge

Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation

och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under

flygning.

Sätta på flygplansläget

Stänga av flygplansläget

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan

användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas

när bärbara datorer används ombord under flygning.

eller

1.

Starta Charms bar.

2.

Tryck*/klicka på

och på

.

3.

Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av

flygplansläget.

Tryck på

.

eller

1.

Starta Charms bar.

2.

Tryck*/klicka på

och på

.

3.

Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på

flygplansläget.

Tryck på

.

* endast på utvalda modeller

background image

E-manual för bärbar dator

71