ASUS ROG G550JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med

andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att

starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se

kaptilet Flygplansläge i manualen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter

för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att använda

styrtplattan på följande sätt:

eller

1.

Starta Charms bar.

2.

Tryck*/klicka på

och därefter Change PC

Settings (Ändra datorinställningar)

3. Under

PC Settings (Datorinställningar) väljer du

Devices (Enheter) och trycker på* Add a Device

(Lägg till en enhet) för att söka efter Bluetooth-

aktiverade enheter.

background image

E-manual för bärbar dator

69

eller

4.

Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din

bärbara dator med löseordet som skickats till den

enhet du valt. Om de är identiska, tryck*/klicka

Yes (Ja) för att länka den bärbara datorn till

enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli

uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

* endast på utvalda modeller

background image

70

E-manual för bärbar dator