ASUS ROG G550JX - Anslutning till trådbundna nätverk

background image

Anslutning till trådbundna nätverk

Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och

bredband med datorns LAN-port.

OBS! Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din

nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning.

Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar.

VIKTIGT! Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan den

bärbvara datorns LAN-port och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande

åtgärder.