ASUS ROG G550JX - Använda styrplattan

background image

Använda styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna

för din bärbara dator. Se följande illustrationer när du använder

handgester på styrplattan.

background image

34

E-manual för bärbar dator

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.

Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan

utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på

sin nya plats.

background image

E-manual för bärbar dator

35

Vänsterklick

Högerklicka

Klicka på ett program på

startskärmen för att starta

det.

Dubbelklicka på ett program

i skrivbordsläget för att

starta det.

Klicka på ett program på

startskärmen för att välja det

och köra inställningsfältet.

Du kan även trycka på denna

knapp för att starta fältet All

Apps (Alla program).

Använd denna knapp i

skrivbordsläget för att öppna

högerklickmenyn.

OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra

musknappens område och den högra musknappen område på

styrplattan.

background image

36

E-manual för bärbar dator

Dra från överkanten

På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet All

apps (Alla appar).

Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.

Dra i vänster kant

Dra i höger kant

Dra från vänster kant för att blanda

apparna som körs.

Dra från höger kant för att starta

Charms bar.

background image

E-manual för bärbar dator

37

Tvåfingerpekning

Tryck

Rotera

Tryck med två fingrar på

styrplattan för att simulera

högerklick-funktionen.

För att rotera en bild i Windows®

Fotovisaren, placera två fingrar på

styrplattan och vrid sedan ett finger

med- eller moturs medan den

andra fingret är stilla.

Tvåfingerbläddring (upp/ner)

Tvåfingerbläddring (vänster/

höger)

Glid med två fingar för att bläddra

upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

background image

38

E-manual för bärbar dator

Zooma ut

Zooma in

För samman de två fingrarna på

styrplattan.

För isär de två fingrarna på

styrplattan.

Drag och släpp

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på

styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en

ny plats.

background image

E-manual för bärbar dator

39

Gester med två fingrar

Svep upp

Svep ner

Svep tre fingrar uppåt för att visa

alla pågående program.

Svep tre fingrar nedåt för att visa

skrivbordsläget.

background image

40

E-manual för bärbar dator

Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa

följande kommandon: