ASUS ROG G550JX - Använda pekskärmen*

background image

Använda pekskärmen*

* endast på utvalda modeller

background image

32

E-manual för bärbar dator

Zooma ut

Zooma in

För samman två fingar på

styrplattan.

Sprid isär två fingar på

styrplattan.

Överkantssvepning

Fingerglidning

På startskärmen svep från

överkanten på skärmen för

att visa fältet Alla Appar.

Om en app körs, svep från

överkanten på skärmen för

att visa dess meny.

Glid med fingrarna för att rulla

upp och ned och glid med

fingret för att panorera åt höger

eller vänster på skärmen.

background image

E-manual för bärbar dator

33

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera

dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta

pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt