ASUS ROG G550JX - IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada

background image

IC:s strålningsexponeringsdeklaration för

Kanada

Denna utrustning uppfyller IC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en

okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av IC RF-exponeringskrav ska

direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare

måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av

radiostrålningskraven.

Hantering gäller under följande två villkor:

Denna enhet får inte orsaka störningar och

Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan

orsaka oönskad funktion hos enheten.

För att förhindra radiostörningar på licensierade tjänster (t.ex. mobilsatellitsystem

i samma kanal) är denna enhet avsedd att användas inomhus och borta från

fönster för att ge maximal avskärmning. Utrustning (eller dess sändarantenn) som

installeras utomhus kräver licens.

Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard.

background image

E-manual för bärbar dator

127

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max

tillåten ström inomhus är:

10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på

den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en

preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW