ASUS ROG G550JX - EU:s eko-märkning

background image

EU:s eko-märkning

Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna

produkt har följande egenskaper:

1.

Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen

2.

Begränsad användning av giftiga tungmetaller

3.

Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors

hälsa

4.

Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av

återvinning*

5.

Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom att

tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat,

tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.

6.

Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*

För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European

Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.

background image

136

E-manual för bärbar dator