ASUS ROG G550JX - Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG)

background image

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE

Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

Nödvändiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]

Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]