ASUS ROG G550JX - Dno

background image

Dno

NAPOMENA: Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE! Temperatura donje strane notebook računara se može

promeniti iz tople u vruću tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije.

Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje

mogu da blokiraju otvore za ventilaciju.

VAŽNO! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti

iz tople u vrelu tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Bateriju nije

moguće rasklopiti.

background image

20

E-priručnik za notebook računar

Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da

topao vazduh izađe iz notebook računara.

VAŽNO! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi ili drugi

predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u suprotnom

može doći do pregrevanja.

Zvučnici

Ugrađeni audio zvučnici vam omogućavaju da čujete audio

signal direktno iz laptopa. Audio funkcije ovog laptopa se

kontrolišu putem softvera.

background image

E-priručnik za notebook računar

21