ASUS ROG G550JX - Punjenje notebook računara.

background image

Punjenje notebook računara.

A.

Priključite AC adapter za napajanje u utičnicu koja obezbeđuje

struju napona 100 V ~ 240 V.

B.

Priključite DC priključak za napajanje u ulaz za (DC) napajanje

notebook računara.

Punite notebook računar 3 sata pre korišćenja po prvi

put.

NAPOMENA: Izgled adaptera za napajanje se može razlikovati, u

zavisnosti od modela i regiona.

background image

E-priručnik za notebook računar

29

VAŽNO!

Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa adapterom

za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.

Kada koristite laptop uz adapter za napajanje, strujna utičnica

mora biti blizu uređaja i lako dostupna.

Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na

notebook računaru i uverite se da se slaže sa informacijama

o ulaznoj/izlaznoj specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki

modeli notebook računara možda imaju više specifikacija

izlazne struje, na osnovu dostupnog SKU-a.

Informacije o adapteru za napajanje:

-

Ulazni napon: 100-240Vac

-

Ulazna frekvencija: 50-60Hz

-

Jačina izlazne struje: 4.74A(90W), 6.32A(120W)

-

Izlazni napon: 19Vdc

background image

30

E-priručnik za notebook računar