ASUS ROG G550JX - Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST

background image

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s

preizkusom POST

Med preizkusom POST lahko dostopate do nastavitev BIOS ali zaženete

možnosti za odpravljanje težav s funkcijskimi tipkami prenosnega

računalnika. Za več podrobnosti glejte naslednje informacije.