ASUS ROG G550JX - Vzdrževanje prenosnega računalnika

background image

Vzdrževanje prenosnega računalnika

Pred čiščenjem prenosnega računalnika ga

izključite iz električnega napajanja in odstranite

akumulator (če je treba). Uporabite čisto celulozno

gobico ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z

raztopino neabrazivnega detergenta in nekaj

kapljicami tople vode. S čisto krpo odstranite

morebitno dodatno vlago iz prenosnega

računalnika.
Na prenosnem računalniku ali blizu njega ne

uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila,

benzen ali druge kemikalije.

Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.

Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim

magnetnim ali električnim poljem.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju,

v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne

izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih

prostorih.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu

mest, kjer pušča plin.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

11