ASUS ROG G550JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi

napravami Bluetooth.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če

želite omogočiti funkcijo Bluetooth v prenosnem računalniku. Za več

informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Če želite prenašati podatke, morate prenosni računalnik najprej

seznaniti z drugimi napravami Bluetooth. To storite s sledilno ploščico:

ali

1.

Odprite Charms bar.

2.

Tapnite*/kliknite

in nato Change PC

Settings (Spremeni nastavitve računalnika).

3.

V razdelku PC Settings (Nastavitve računalnika)

izberite Devices (Naprave) in tapnite*/kliknite

Add a Device (Dodaj napravo), da poiščete

naprave Bluetooth.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

69

ali

4.

S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v

prenosnem računalniku z geslom, poslanim v

izbrano napravo. Če sta enaka, tapnite*/kliknite

Yes (Da), da seznanite prenosni računalnik z

napravo.

OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste

morali vnesti geslo prenosnega računalnika.

* le pri izbranih modelih

background image

70

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika