ASUS ROG G550JX - Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia 

background image

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami

ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava

koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu

výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany

životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe

požiadaviek nariadení patričné informácie.

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek

nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

Švajčiarske zákony o energiách