ASUS ROG G550JX - Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

background image

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia

používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2

alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.