ASUS ROG G550JX - Dohody používané v tomto návode

background image

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú

nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné

dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré

pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné

dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a

na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.