ASUS ROG G550JX - Informácie o tejto príručke

background image

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru

prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:
Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty

prenosného počítača.

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného

počítača.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows ® 8

v prenosnom počítači.

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Táto kapitola obsahuje aplikácie ASUS, ktoré sú súčasťou

prenosného počítača.

Kapitola 5: Automatický test po zapnutí

Táto kapitola vám ukáže, ako používať automatický test po

zapnutí s cieľom zmeniť nastavenia prenosného počítača.

Často kladené otázky (FAQ)

V tejto časti sú uvedené najčastejšie otázky ohľadne hardvéru

a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo

odstraňovaní bežných problémov s vašim prenosným počítačom.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce

sa prenosného počítača.

background image

8

notebooku Elektronická príručka