ASUS ROG G550JX - Oznakowanie CE

background image

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji

Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw

dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „

Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji

Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu

Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń

radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

background image

126

Podręcznik elektroniczny do notebooka