ASUS ROG G550JX - Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

background image

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji

promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi

dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami

IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną

nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF,

użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i

Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z

uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych

usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w

celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać

wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza)

instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.

To urządzenie jest zgodne ze standardami wyłączeń licencji RSS kanadyjskiego

ministerstwa przemysłu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

127

Ograniczenie pasma częstotliwości
bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W

najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń

może wynosić:

10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)

100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie

prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych,

używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony,

przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz.

Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW

Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych
domen

Ameryka Północna

2.412-2.462 GHz

Kanał 01 do 11

Japonia

2.412-2.484 GHz

Kanał 01 do 14

Europa ETSI

2.412-2.472 GHz

Kanał 01 do 13

background image

128

Podręcznik elektroniczny do notebooka

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz

z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż

10mW:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart

bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu

uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr).

UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

129