ASUS ROG G550JX - Używanie ekranu dotykowego*

background image

Używanie ekranu dotykowego*

* wyłącznie w wybranych modelach

background image

32

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zmniejszenie

Powiększenie

Przysuń do siebie dwa palce na

panelu dotykowym.

Odsuń od siebie dwa palce na

panelu dotykowym.

Przesunięcie od górnej krawędzi

Przesunięcie palca

• Na ekranie Start, przesuń

palcem od górnej krawędzi
ekranu, aby wyświetlić
wszystkie paski aplikacji.

• W uruchomionej aplikacji,

przesuń od górnej krawędzi
ekranu, aby wyświetlić jej
menu.

Przesuń palcem, aby przewinąć w
górę i w dół oraz przesuń palcem,
aby przesunąć ekran w lewo lub
w prawo.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

33

Przesuwanie kursora

Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy

w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu

poruszania kursora na ekranie.

Przesunięcie w poziomie

Przesunięcie w pionie

Przesunięcie po przekątnej