ASUS ROG G550JX - Aplikacje Windows®

background image

Aplikacje Windows®

Są to aplikacje zakotwiczone na ekranie Start i wyświetlane sąsiadująco

w celu zapewnienia łatwego dostępu.

UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają

rejestracji konta Microsoft.

background image

50

Podręcznik elektroniczny do notebooka