ASUS ROG G550JX - Inne skróty klawiaturowe

background image

Inne skróty klawiaturowe

Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących

skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®8.

\

Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio

uruchonioną aplikacją

Uruchamianie pulpitu

Uruchamianie okna Computer (Komputer) w

trybie Desktop (Pulpit)

Otwieranie panelu File search (Wyszukaj plik)

Otwieranie panelu Share (Udostępnij)

Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)

Otwieranie panelu Devices (Urządzenia)

Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)

Minimalizowanie okna Internet Explorer

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

65

Otwieranie panelu Second screen (Drugi

ekran)

Otwieranie panelu Apps search (Wyszukaj

aplikacje)

Otwieranie okna Run (Uruchom)

Otwieranie Ease of Access Center (Centrum

ułatwień dostępu)

Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)

Otwieranie okna menu Windows tools

(Narzędzia Windows)

Uruchamianie ikony lupy i powiększanie

ekranu

Powiększanie ekranu

Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia

narratora)

Włączanie funkcji drukowania ekranu

background image

66

Podręcznik elektroniczny do notebooka