ASUS ROG G550JX - Informacje dotyczące tego Podręcznika

background image

Informacje dotyczące tego Podręcznika

W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych

i programowych notebooka, które zostały pogrupowane tematycznie w

następujące rozdziały:
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe

notebooka.

Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części

notebooka.

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8

W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8

zainstalowanego w notebooku.

Rozdział 4: Aplikacje ASUS

W tym rozdziale omówiona zostały aplikacje ASUS, które

są dostępne w ramach systemu operacyjnego Windows® 8

zainstalowanego w notebooku.

Rozdział 5: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

W tym rozdziale opisany jest sposób używania funkcji POST w

celu zmiany ustawień notebooka.

Często zadawane pytania

W części tej znajdują się często zadawane pytania dotyczące

sprzętu i oprogramowania, z którymi warto jest się zapoznać w celu

rozwiązania typowych problemów z komputerem.

Załączniki

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o

bezpieczeństwie notebooka.

background image

8

Podręcznik elektroniczny do notebooka

= Użyj ekranu dotykowego.

= Użyj touchpada.

= Użyj klawiatury.