ASUS ROG G550JX - Menu przycisku szybkiego uruchamiania ASUS

background image

Menu przycisku szybkiego uruchamiania ASUS

Menu przycisku szybkiego uruchamiania ASUS umożliwia

konfigurowanie wstępnie ustawionej funkcji tego przycisku.

Wyświetlanie menu przycisku szybkiego uruchamiania

ASUS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkiego uruchamiania ASUS, aby

wyświetlić jego menu.

Dostępne ustawienia wstępne

Przycisk szybkiego uruchamiania można skonfigurować jako ustawienie

wstępne poniższych funkcji:

Ustawienie

wstępne

Opis

Tłumienie głośności

Zwiększanie/zmniejszanie głośności lub ustawianie

trybu wyciszenia.

Natychmiastowe uruchomienie aplikacji
Uruchamianie często używanej aplikacji

Natychmiastowe uruchomienie sieci web

Szybkie uruchomienie ulubionej strony sieci web.

Wstępne ustawienia funkcji Splendid
Poprawa koloru tła ekranów

(ciąg dalszy na następnej stronie)

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

83

Funkcja

Opis

Video Magic

Szybkie uruchomienie programu Video Magic

w celu odtwarzania wideo, edycji i konwersji

formatu.

Licznik odliczania czasu

Szybkie uruchomienie licznika odliczania czasu

w celu uruchomienia uśpienia, wyłączenia lub

hibernacji.
Blokada touchpada

Umożliwia włączenie lub wyłączenie touchpada.

Wybieranie wyjścia wyświetlania

Umożliwia przełączanie między ekranem

komputera, monitorem zewnętrznym a opcją

zduplikowania obrazu

Połączenie bezprzewodowe

Włączanie lub wyłączanie łączności Bluetooth i

Wi-Fi komputera

Sterowanie multimediami

Uruchamianie programu Windows® Media Center

oraz odtwarzanie wybranego lub wstrzymywanie

aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego

background image

84

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Wprowadzanie ustawień wstępnych przycisku szybkiego

uruchamiania

Domyślnie, krótkie naciśnięcie przycisku szybkiego uruchamiania

powoduje uruchomienie aplikacji ASUS Console. Aby przełączyć na inne

ustawienie wstępne, należy wykonać poniższe czynności:

Stuknij*/kliknij te strzałki, aby wyświetlić

dostępne ustawienia wstępne.

lub

1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkiego uruchamiania

ASUS, aż do wyświetlenia menu tego przycisku.

2.

Wybierz żądane ustawienie wstępne, stukając*/

klikając jego ikonę na ekranie menu przycisku

szybkiego uruchamiania ASUS, a następnie

skonfiguruj ustawienia, jeśli są dostępne, zgodnie z

własnymi preferencjami.

lub

3.

Stuknij*/kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby

zapisać wybrane ustawienie wstępne, a następnie

kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno menu

przycisku szybkiego uruchamiania ASUS.

4.

Naciśnij i szybko zwolnij przycisk szybkiego uruchamiania,

aby skorzystać ze skonfigurowanego ustawienia wstępnego.

* wyłącznie w wybranych modelach

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

85