ASUS ROG G550JX - Sikkerhetskrav til strøm

background image

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3

kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

eller H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.