ASUS ROG G550JX - CE-merking

background image

CE-merking

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-

direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC

"lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det

europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og

telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

background image

126

Elektronisk håndbok for bærbar PC