ASUS ROG G550JX - Nullstill PC-en

background image

Nullstill PC-en

VIKTIG! Ta sikkerhetskopi av alle data før du utfører dette alternativet.

Bruk Reset your PC (Nullstill PC-en) for å gjenopprette

standardinnstillingene.

For tilgang til dette under POST:

1.

Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter

under POST.

2.

Vent til Windows® laster inn skjermen Velg et

alternativ og trykk deretter på Troubleshoot

(Feilsøk).

3.

Trykk på Reset your PC (Nullstill PC-en).

4.

I Nullstill PC-en-skjermen, les gjennom

hovedpunktene for å lære mer om bruk av dette

alternativet og trykk deretter på Next (Neste).

5.

Trykk på ønsket nullstillingsalternativ: Just remove

my files (Bare fjern mine filer) eller Fully clean

the drive (Tøm hele stasjonen).

6.

Trykk på Reset (Nullstill).

VIKTIG! Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strøm

før du nullstiller systemet.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

107