ASUS ROG G550JX - ASUS-konsoll

background image

ASUS-konsoll

Denne bærbare PC-en leveres med ASUS-konsollappen, som gir tilgang

til mange Windows® 8-innstillinger og ASUS-apper som følger med den

bærbare PC-en med ett trykk.

Åpne ASUS-konsollappen

Trykk*/ klikk

på startskjermen eller

på skrivebordet.

MERK: ASUS-konsollen er også standard forhåndsinnstilling for

hurtigtastknappen.

Startside for ASUS-konsollen

lukkeknappen

ASUS-apper

minimeringsknappen

* kun på utvalgte modeller

background image

86

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Systeminformasjon

Denne appen viser en oversikt over systeminformasjonen for din

bærbare PC med henhold til lagring og minne.

Power4Gear

Power4Gear-appen i appstarteren til ASUS VivoBook lar deg

raskt bytte mellom disse to alternativene for strømsparing:

Performance (Ytelse) og Battery Saving (Batterisparing).

MERK: For mer informasjon om Power4Gear, se Power4Gear Hybrid i

denne håndboken.

Flytt denne bryteren til

venstre eller høyre for å slå

strømsparemodus av eller på.

Batteriets ladestatus

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

87

ASUS nettsky

Trykk*/klikk på denne appen for å starte hjemmesiden for ASUS

nettsky og få rask tilgang til følgende nettsky-apper: ASUS

Webstorage og Live Update

Hjemmesiden for ASUS nettsky

background image

88

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Veiledning

Start veiledningen for Windows® 8 videoene for ASUS Smart

Gesture ved å trykke på ikonene i Veiledningsappen.

Touch Pad

Denne appen lar deg aktivere eller deaktivere styreflaten på den

bærbare PC-en slik at det blir enklere å bruke tastaturet.

Flytt denne

bryteren til venstre

eller høyre for å slå

OFF (AV) og ON

(PÅ).

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

89

AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse lydmodusene for din bærbare PC for

klarere lyd som er tilpasset faktiske bruksscenarioer.

Slik bruker du AudioWizard:

eller

1.

Trykk*/klikk på AudioWizard på appstarteren

til ASUS VivoBook.

2.

Velg lydmodusen du ønsker å aktivere i

AudioWizard-vinduet.

MERK: Trykk*/klikk OFF (AV) hvis du ønsker å

deaktivere noen av lydmodusene du tidligere

har lagret.

3.

Trykk*/klikk på Ferdig for å lagre valgt

lydmodus og lukke AudioWizard-vinduet.

background image

90

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Splendid

Trykk*/klikk på denne appen for å starte ASUS Splendid

Video Enhancement Technology, og bytte mellom disse

visningsmodusene: Normal, Theater (Kino), Vivid (Levende),

Manual (Manuell).

Slik bruker du Splendid:

modi

Flytt glidebryteren til

venstre eller til høyre for å

justere fargetemperaturen

manuelt.

Trykk*/klikk denne

hvis du vil tilbakestille

fargetemperaturen til 0.

eller

1.

Trykk*/ klikk Splendid på startsiden for

ASUS-konsollen.

2.

Trykk*/klikk på modusen du ønsker å

aktivere i ASUS Splendid Technology-

vinduet..

* kun på utvalgte modeller

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

91

ASUS Videomagi

Denne appen lar deg starte Blu-ray Disc Suite på din bærbare PC. Ved

hjelp av denne funksjonen kan du spille av Blu-ray- eller DVD-plater,

redigere videoer, og konvertere videofiler til andre formater.

ASUS hurtigtast-meny

Denne appen åpner ASUS hurtigtast-menyen.

background image

92

Elektronisk håndbok for bærbar PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

93

Kapittel 5:

Selvtest