ASUS ROG G550JX - ASUS hurtigtast-meny

background image

ASUS hurtigtast-meny

ASUS hurtigtast-menyen lar deg konfigurere funksjonen til hurtigtasten.

Åpne ASUS hurtigtast-menyen

Trykk og hold hurtigtasten for å starte ASUS hurtigtast-menyen.

Tilgjengelige forhåndsinnstillinger

Du kan konfigurere hurtigtasten som til å bruke følgende funksjoner:

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

83

Forhåndsinnstilling

Beskrivelse

Video Magic

Starter Video Magic for videoavspilling,

redigering og formatkonvertering

øyeblikkelig.

Nedtellingstidtaker

Starter en nedtellingstidtaker for innsoving,

avslutning eller dvalemodus øyeblikkelig.

Styreplatelås

For å aktivere eller deaktivere styreplaten.

Velger for skjermutgang

Lar deg bytte mellom å bruke skjermen til

den bærbare PC-en, en ekstern skjerm, eller

duplisere skjermer

Trådløs forbindelse

Aktivererer eller deaktivererr den bærbare

PC-ens Bluetooth- og Wi-Fi-tilkobling.

Mediekontroll

Åpner Windows® Media Center, og lar deg

spille en valgt mediefil, eller sette mediefilen

du spiller på pause.

background image

84

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Lage forhåndsinnstillinger for hurtigtasten

Som standard kan du trykke raskt på hurtigtasten for å åpne ASUS-

konsollappen. For å bytte til en annen forhåndsinnstilling gjør du

følgende:

Trykk*/klikk på disse pilene

for å se de tilgjengelige

forhåndsinnstillingene.

eller

1.

Trykk og hold hurtigtastknappen til ASUS

hurtigtast-menyen vises.

2.

Velg forhåndsinnstillingen du vil bruke ved å

trykke*/klikke på symbolet på ASUS hurtigtast-

menyen, og konfigurer deretter eventuelt

innstillingene som du vil.

eller

3. Trykk*/klikk Apply (Bruk) for å lagre den valgte

forhåndsinnstillingen, og klikk OK for å gå ut ASUS

hurtigtast-menyvinduet.

4.

Trykk og slipp hurtigtastknappen for å bruke

forhåndsinnstillingen du har konfigurert.

* kun på utvalgte modeller

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

85