ASUS ROG G550JX - Kapittel 4: ASUS-apper

background image

Kapittel 4:

ASUS-apper

background image

76

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Power4Gear Hybrid

Optimer ytelsen på din bærbare PC med strømsparemodusene i

Power4Gear.

TIPS: Når du tar ut strømkabelen fra din bærbare PC, går den automatisk

over fra Power4Gear Hybrid til batterisparemodus.

Starte Power4Gear Hybrid

Trykk på

.