ASUS ROG G550JX - Lad opp den bærbare PC-en.

background image

Lad opp den bærbare PC-en.

A.

Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde.

B.

Koble DC-strømkontakten inn i den bærbare PC-ens strøminntak

(DC).

Lad den bærbare PC-en i 3 timer før du bruker den i

batterimodus for første gang.

MERK: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og

region.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

29

VIKTIG!

Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strømadapteren

før du slår den på for første gang.

Når notatboken brukes med strømadapter, må stikkontakten

være i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.

Finn strømkravetiketten på den bærbare datamaskinen og

tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller

at oppgitt inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte

datamaskinmodeller kan være merket med flere utgående

strømstyrker basert på tilgjengelig varenummer.

Informasjon om strømadapter:

-

Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)

-

Inngangsfrekvens: 50–60 Hz

-

Utgående strømstyrke: 4.74A(90W), 6.32A(120W)

-

Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

background image

30

Elektronisk håndbok for bærbar PC