ASUS ROG G550JX - Funksjonstaster for ASUS-apper

background image

Funksjonstaster for ASUS-apper

Din bærbare PC har også et eget sett med funksjonstaster som bare kan

brukes til å starte ASUS-apper.

Gjør at ASUS splendid video enhancement

technology-applikasjonen veksler mellom disse

fargeforsterkningsmodusene: Gamma Correction

(Gammakorrigering), Vivid Mode (Livlig modus),

Theater Mode (Teatermodus), Soft Mode (Myk

modus), My Profile (Min profil) og Normal.
Starter Asus power4gear hybrid applikasjonen

skrur ned volumet på høyttaleren

skrur opp volumet på høyttaleren

background image

42

Elektronisk håndbok for bærbar PC