ASUS ROG G550JX - Bruke berøringsskjermen* 

background image

Bruke berøringsskjermen*

* kun på utvalgte modeller

background image

32

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Zoom ut

Zoom inn

Før to fingre sammen på

berøringspanelet.

Spre to fingre fra hverandre på

berøringspanelet.

Sveiping fra øvre kant

Fingergliding

På Start-skjermen, sveip fra

øvre kant på skjermen for å

se Alle apper-linjen.

I en app som kjører, sveip fra

øvre kant på skjermen for å

se menyen.

Skyv fingeren din for å bla opp

og ned og skyv fingeren din for

å panorere skjermen til venstre

eller høyre.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

33

Flytte pekeren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere

pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren

på skjermen.

Skyv horisontalt

Skyv vertikalt

Skyv diagonalt