ASUS ROG G550JX - De pc vernieuwen

background image

De pc vernieuwen

Gebruik Refresh your PC (De pc vernieuwen) als u het systeem wilt

vernieuwen zonder de huidige bestanden en toepassingen kwijt te

raken.

Zo opent u dit tijdens POST:

1.

Herstart uw notebook en druk op

tijdens

POST.

2.

Wacht tot Windows® het scherm Choose an

option (Kies een optie) heeft geladen en tik op

Troubleshoot (Problemen oplossen).

3.

Tik op Refresh your PC (De pc vernieuwen).

4.

Lees de onderwerpen in het scherm Refresh your

PC (De pc vernieuwen) als u meer wilt weten over

deze optie en tik op Next (Volgende).

5.

Tik op de account die u wilt vernieuwen.

6.

Typ het wachtwoord voor uw account en tik op

Continue (Doorgaan).

7.

Tik op Refresh (Vernieuwen).

BELANGRIJK! Zorg er voor dat uw notebook op een

stopcontact is aangesloten voordat u het systeem

vernieuwt.

background image

106

Gebruikershandleiding notebook PC-E