ASUS ROG G550JX - Optiskā diskdziņa lietošana

background image

Optiskā diskdziņa lietošana

PIEZĪME. Elektriskās izstumšanas pogas faktiskā atrašanās vieta ir atkarīga

no piezīmjdatora modeļa.

Optiskā diska ievietošana

1.

Kad piezīmjdators ir ieslēgts,

nospiediet elektrisko

izstumšanas pogu, lai daļēji

izstumtu optiskā diska tekni.

2.

Viegli izvelciet diska tekni.

SVARĪGI! Rīkojieties uzmanīgi, lai

nepieskartos optiskā diska lēcai.

Nodrošiniet, lai nebūtu nekādu

priekšmetu, kas var iesprūst zem

diska teknes.

3.

Turiet disku ar aiz malas ar

apdrukāto pusi uz augšu

un viegli ievietojiet to

centrmezglā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

45

4.

Diska plastmasas

centrmezglu spiediet uz leju,

kamēr tas nofiksējas optiskā

diska centrmezglā.

5.

Lai aizvērtu optisko disku,

viegli pastumiet diska tekni.

PIEZĪME. Kamēr dati tiek lasīti,

griešanās vai vibrēšanas skaņa

optiskajā diskā ir normāla

parādība.

Manuālā izstumšanas atvere

Manuālā izstumšanas atvere atrodas uz optiskā diska durtiņām, un to

izmanto, lai izstumtu optiskā diska tekni, kad elektroniskā izstumšanas

poga nedarbojas.

Lai manuāli izstumtu optiskā diska tekni, ievietojiet iztaisnotu papīra

saspraudi manuālajā izstumšanas atvere, kamēr diska tekne atveras.

BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai tad, ja

elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.

background image

46

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

47

3. nodaļa.