ASUS ROG G550JX - Apakšējā daļa

background image

Apakšējā daļa

PIEZĪME. Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšējā daļa lietošanas vai akumulatora

uzlādes laikā var kļūt karsta. Strādājot ar piezīmjdatoru, nenovietojiet to

uz virsmas, kas var aizsegt ventilācijas atveres.

SVARĪGI! Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no

piezīmjdatora tehniskajiem datiem. Akumulators nav izjaucams.

background image

20

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Ventilācijas atveres

Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā ieplūst aukstajam gaisam

un karstajam gaisam izplūst no tā.

BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka papīrs, grāmatas, drēbes, kabeļi

un citi objekti neaizsedz nevienu no tā ventilācijas atverēm, jo

pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.

Audio skaļruņi

Izmantojot iebūvētos skaļruņus, audio var klausīties tieši no

piezīmjdatora. Šī piezīmjdatora audio funkcijas tiek kontrolētas

ar programmatūru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

21