ASUS ROG G550JX - IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai

background image

IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai

Ši įranga atitinka IC radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai

aplinkai. Siekiant atitikti IC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo perdavimo

metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi

vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio

poveikio reikalavimus.

Įrangos veikimas vadovaujasi šiomis dviem sąlygomis:

Šis įrenginys negali sukelti trikdžių ir

Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir

galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Siekiant išvengti radijo ryšio trikdžių licenzijuotoms paslaugoms (t.y. bendras

kanalas su mobiliosiomis satelitinėmis sistemomis) šis įrenginys skirtas darbui

patalpoje ir toliau nuo langų siekiant maksimalaus ekranavimo. Licenzija reikalinga

montuojant įrangą (arba jos perdavimo anteną) lauke.

Šis įrenginys atitinka Kanados atleidimo nuo licencijų RSS standartą (-us) šioje

pramonės šakoje.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

127

Prancūzijos apribotas bevielio dažnio

diapazonas

Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju

maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:

10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki

2483.5 MHz diapazone.

Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje

tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos

ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai

2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW

Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW