ASUS ROG G550JX - BIOS nuostatos

background image

BIOS nuostatos

PASTABA: Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti.

Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų.

Įkrova

Šis meniu leidžia nustatyti įkrovos parinkčių prioritetus. Nustatydami

įkrovos prioritetus, galite vadovautis šiais veiksmais.

1.

Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1

(1 paleidimo parinktis).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

96

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

2.

Paspauskite klavišą

ir įrenginį pasirinkite kaip Boot

Option #1 (1 paleidimo parinktis).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

97

Apsauga

Šis meniu leidžia jums nustatyti nešiojamojo kompiuterio

administratoriaus ir vartotojo slaptažodžius. Jis taip pat leidžia jums

kontroliuoti prieigą prie jūsų nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko,

įvesties/išvesties (I/O) sąsajos ir USB sąsajos.

PASTABA:

Jeigu nustatysite User Password (vartotojo slaptažodį),

privalėsite jį įvesti prieš paleisdami nešiojamojo kompiuterio

operacinę sistemą.

Jeigu nustatysite Asministrator Password

(administratoriaus slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš

atidarydami BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

98

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Slaptažodžio nustatymas:

1.

Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator
Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas)
arba
User Password (Naudotojo slaptažodis).

2.

Surinkite slaptažodį ir spauskite

.

3.

Slaptažodžio patvirtinimui surinkite jį pakartotinai ir spauskite

.

Slaptažodžio trynimas:

1.

Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator
Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas)
arba
User Password (Naudotojo slaptažodis).

2.

Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite mygtuką

.

3. Lauką

Create New Password (Sukurti naują slaptažodį) palikite

tuščią ir paspauskite mygtuką

.

4.

Patvirtinimo langelyje pasirinkite Yes (taip), o tada paspauskite

.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

99

I/O sąsajos apsauga

Apsaugos meniu galite gauti prieigą prie I/O sąsajos apsaugos,

kad užblokuotumėte arba panaikintumėte tam tikrų nešiojamojo

kompiuterio sąsajos funkcijų blokavimą.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Įv. / išv. sąsajos blokavimas:

1. Ekrane

Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface

Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga).

2.

Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite

.

3. Pasirinkite

Lock (blokuoti).

background image

100

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

USB sąsajos apsauga

Atidarę meniu I/O Interface Security (įjungimo/išjungimo

sąsajos apsauga), taip pat galite gauti prieigą prie USB Interface

Security (USB sąsajos apsaugos), kad užblokuotumėte arba

panaikintumėte prievadų bei prietaisų blokavimą.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

USB sąsajos blokavimas:

1. Ekrane

Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface

Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga) > USB Interface

Security (USB sąsajos apsauga).

2.

Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite Lock

(Blokuoti).

PASTABA: Nustačius USB Interface (USB sąsajai) parinkį Lock (blokuoti),

taip pat užblokuojami ir paslepiami External Ports (išoriniai prievadai)

bei kiti prietaisai, kuriems galioja USB Interface Security (USB sąsajos

apsauga).

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

101

Set Master Password (nustatyti pagrindinį slaptažodį)

Apsaugos meniu galite naudoti parinktį Set Master Password

(nustatyti pagrindinį meniu), kad nustatytumėte prieigą prie

standžiojo disko įvedant slaptažodį.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

HDD slaptažodžio nustatymas:
1. Ekrane

Security (Apsauga) spustelėkite Set Master

Password (Nustatyti pagrindinį slaptažodį).

2.

Įrašykite slaptažodį ir spustelėkite

.

3.

Slaptažodį patvirtinkite dar kartą jį įrašydami ir spustelėkite

.

4. Spustelėkite

Set User Password (Nustatyti naudotojo

slaptažodį) ir pakartokite pirmesnius veiksmus, kad

nustatytumėte naudotojo slaptažodį.

background image

102

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Išsaugoti ir uždaryti

Norėdami išsaugoti konfigūracijos nuostatas, prieš uždarydami BIOS,

pasirinkite Save Changes and Exit (išsaugoti pakeitimus ir uždaryti).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

103

BIOS atnaujinimas

1.

Sužinokite tikslų nešiojamojo kompiuterio modelį, paskui

atsisiųskite iš „ASUS“ tinklavietės naujausią jūsų modeliui tinkamą

BIOS failą.

2.

Išsaugokite atsisiųsto BIOS failo kopiją išoriniame atminties

įrenginyje.

3.

Prijunkite išorinį atminties įrenginį prie savo nešiojamojo

kompiuterio.

4.

Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio sistemos keltį, o

tada, atliekant POST, paspauskite

.

5.

Naudodamiesi BIOS nustatymo programa, spustelėkite Advanced

> Start Easy Flash (išplėstinės nuostatos > „Start Easy Flash“),
tada spauskite

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

104

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

6.

Suraskite atsisiųstą ir išoriniame atminties įrenginyje išsaugotą
BIOS failą, po to paspauskite

.

7.

Po BIOS atnaujinimo proceso spustelėkite Exit > Restore

Defaults (išeiti > atkurti numatytąsias nuostatas), kad būtų

atkurtos sistemos numatytosios nuostatos.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G550
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

105