ASUS ROG G550JX - ASUS momentinio įjungimo meniu

background image

ASUS momentinio įjungimo meniu

ASUS momentinio įjungimo meniu suteikia galimybę konfigūruoti

nustatytas momentinio įjungimo mygtuko funkcijas.

ASUS momentinio įjungimo meniu paleidimas

Paspauskite ir laikykite momentinio įjungimo mygtuką, kad

paleistumėte ASUS momentinio įjungimo meniu.

Galimos nuostatos

Momentinio įjungimo mygtuką galite konfigūruoti kaip šių funkcijų

nuostatą:

Nuostata

Aprašas

Garsumo slopintuvas
Sumažina / padidina garsumą arba įjungia garso

slopinimo režimą

Greitasis programos paleidimas
Paleidžia dažnai naudojamą programą

Greitasis žiniatinklio paleidimas

Greitai paleidžia mėgstamą svetainę.

Pikus išankstinis pasirinkimas
Paryškina ekrano foninę spalvą

(tęsinys kitame puslapyje)

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

83

Funkcija

Aprašas

Vaizdo magija
Greitai paleidžia „Vaizdo magijos“ programą, skirtą

vaizdo įrašams atkurti, redaguoti ir formatui keisti.

Atvirkštinio skaičiavimo laikmatis
Greitai paleidžia atvirkštinio skaičiavimo laikmatį

miegui, išjungimui arba snaudimui.

Jutiklinio pulto užraktas
Juo aktyvinamas arba pasyvinamas jutiklinis

pultas.

Išvesties ekrano parinktuvas

Suteikia galimybę įjungti nešiojamojo kompiuterio

ekraną, išorinį monitorių arba antrą monitorių

Belaidis ryšys

Aktyvina arba pasyvina nešiojamojo kompiuterio „

Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ ryšį

Medijos valdiklis

Paleidžia „Windows® 8“ medijų centrą ir suteikia

galimybę paleisti medijų failą arba pristabdyti

dabar leidžiamą medijų failą

background image

84

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Momentinio įjungimo nuostatų kūrimas

Pagal numatytuosius parametrus, greitai paspaudus momentinio

įjungimo mygtuką paleidžiama „ASUS Konsolė“ programa. Norėdami

įjungti kitą nuostatą, atlikite šiuos veiksmus:

arba

1.

Paspauskite ir laikykite momentinio įjungimo mygtuką,

kol pasirodo ASUS momentinio įjungimo meniu.

2.

Norimą nuostatą pasirinkite paliesdami* /

spustelėdami jos piktogramą ASUS momentinio

įjungimo meniu ekrane, paskui, jei yra, konfigūruokite

jos nuostatas pagal savo pageidavimą.

arba

3.

Palieskite* / spustelėkite Apply (Taikyti), kad

išsaugotumėte pasirinktą nuostatą, paskui

spustelėkite OK, kad išeitumėte iš ASUS

momentinio įjungimo meniu lango.

4.

Paspauskite ir greitai atleiskite momentinio

įjungimo mygtuką, kad panaudotumėte

sukonfigūruotą nuostatą.

Palieskite* / spustelėkite šias

rodykles, kad pamatytumėte

galimas nuostatas.

*tik tam tikruose modeliuose

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

85

lango užvėrimo mygtukas

lango suskleidimo mygtukas

ASUS taikomosios programos