ASUS ROG G550JX - Taikomųjų programų suasmeninimas

background image

Programų paleidimas

Jeigu programą norite paleisti, bakstelėkite ją.*

Pelės žymiklį laikykite virš programos, tada spaustelėkite

kairįjį klavišą arba vieną kartą palieskite, kad ji būtų

paleista.

Dukart paspauskite

, o tada, naudodami

rodyklių klavišus, peržiūrėkite taikomąsias programas.
Paspauskite

, kad paleistumėte taikomąją

programą.

Bakstelėkite ir laikykite palietę programos langelį, paskui

nuvilkite jį į kitą vietą.*

Dukart bakstelėkite programos langelį, paskui vilkite jį ir

numeskite kitoje vietoje.

background image

54

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Taikomųjų programų langelių dydžio keitimas

Taikomųjų programų langelių šalinimas iš pradžios ekrano

1.

Pabraukite pirštu per taikomosios programos

langelį, kad pasirinktumėte tą programą, ir

atidarykite nuostatų juostą. *

2. Spustelėkite

, kad sumažintumėte,

arba spustelėkite

, kad padidintumėte

taikomosios programos langelį.*

Spsutelėkite taikomąją programą dešiniuoju klavišu, kad

suaktyvintumėte jos nuostatų juostą, o tada spustelėkite

arba

.

1.

Pabraukite pirštu per taikomosios programos

langelį, kad pasirinktumėte tą programą, ir

atidarykite nuostatų juostą.*

2.

Norėdami atsegti programos langelį, bakstelėkite

.*

Spustelėkite programą dešiniuoju klavišu, kad

suaktyvintumėte jos nuostatų juostą, paskui bakstelėkite

.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

55

Programų uždarymas

Norėdami uždaryti programą, bakstelėkite viršutinę

veikiančios programos lango dalį ir laikydami nuvilkite

ją į ekrano apačią.*

1.

Pelės žymiklį patraukite į paleistos programos

viršų ir palaukite, kol žymiklis pavirs rankos

piktograma.

2.

Programą vilkite ir numeskite ekrano apačioje,

kad ji būtų uždaryta.

Būdami paleistos programos lange, spauskite

.

*tik tam tikruose modeliuose

background image

56

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas