ASUS ROG G550JX - Pritisnite tipku napajanja.

background image

Pritisnite tipku napajanja.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

31

Povlačenje od lijevog ruba

Povlačenje od desnog ruba

Povlačite od lijevog ruba zaslona za

prebacivanje pokrenutih aplikacija.

Povlačite od desnog ruba zaslona

za pokretanje Traku Charms.