ASUS ROG G550JX - BIOS postavke

background image

BIOS postavke

NAPOMENA: Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao

reference. Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području

uporabe..

Pokretanje sustava

Ovaj izbornik služi za određivanje prioriteta pri pokretanju sustava.

Pri određivanje prioriteta za pokretanje sustava, pogledajte sljedeće

postupke.
1.

Na ekranu Boot (Pokretanje) izaberite Boot Option #1 (Opcija

pokretanja br. 1).

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

96

E-priručnik za prijenosno računalo

2. Pritisnite

i izaberite uređaj za Boot Option #1 (Opcija

pokretanja br. 1).

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

97

Security (Sigurnost)

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje lozinke za administratora i za

korisnika na vašem prijenosnom računalu. On vam također omogućuje

kontrolu pristupa tvrdom disku prijenosnog računala, ulazno/izlaznom

(I/O) sučelju i USB sučelju.

NAPOMENA:

Ako instalirate User Password (Lozinka za korisnika),

oda vas će se tražiti unos prije ulaska u operativni sustav

prijenosnog računala.

Ako instalirate Administrator Password (Lozinka

administratora), od vas će se tražiti unos prije ulaska u BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits

access to Setup and is only asked for when entering Setup. If

ONLY the user’s password is set, then this is a power on password

and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

98

E-priručnik za prijenosno računalo

Za podešavanje lozinke:

1.

Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator

Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User

Password (Lozinka za korisnika).

2.

Upišite zaporku i pritisnite

.

3.

Ponovo upišite zaporku i pritisnite

.

Za brisanje zaporke:

1.

Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator

Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User

Password (Lozinka za korisnika).

2.

Upišite trenutnu lozinku i pritisnite

.

3.

Ostavite polje Create New Password (Izrada nove lozinke)
praznim i pritisnite

.

4.

Odaberite Yes (Da) u potvrdnom okviru i zatim pritisnite

.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

99

I/O sučelje sigurnosti

Na izborniku Security (Sigurnost) možete pristupiti I/O sučelju

sigurnosti kako biste zaključali ili otključali neke funkcije sučelja

prijenosnog računala.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will be

disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Zaključavanje I/O sučelja:

1. Na ekranu Sigurnost izaberite I/O sučelje sigurnosti.

2.

Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite

.

3. Odaberite

Lock (Zaključaj).

background image

100

E-priručnik za prijenosno računalo

USB sučelje sigurnosti

Preko izbornika I/O sučelja sigurnosti Security (Sigurnost) možete

pristupiti na USB Interface Security (Sigurnost USB sučelja) kako

biste zaključali ili otključali neke uređaje.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB

device will be

disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

Zaključavanje USB sučelja:

1.

Na ekranu Sigurnost izaberite I/O sučelje sigurnosti.

2.

Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite Zaključaj.

NAPOMENA: Podešavanje USB Interface (USB sučelje) na Lock

(Zaključaj) će zaključati i sakriti External Ports (Vanjski priključci) i

druge uređaje obuhvaćene u okviru USB Interface Security (Sigurnost

USB sučelja).

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

101

Postavi glavnu lozinku

Na izborniku Security (Sigurnost), možete koristiti Set Master

Password (Odredite glavnu lozinku) za postavljanje pristupa

tvrdom diku pod kontrolom lozinke .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to Power

Cycle System after Setting

Hard Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Određivanje HDD lozinke:

1.

Na ekranu Sigurnost kliknite Odredite glavnu lozinku.

2. Pritisnite

.

3.

Upišite lozinku još jednom kako biste je potvrdili

.

4. Kliknite

Odredite korisničku lozinku i ponovite prijašnje

korake za pripremu lozinke za korisnika.

background image

102

E-priručnik za prijenosno računalo

Spremanje i izlaz

Ako želite sačuvati postavke konfiguracije, odaberite Save Changes

and Exit (Spremanje promjena i izlaz) prije napuštanja BIOS-a.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

103

Ažuriranje BIOS-a:

1.

Provjerite točan model prijenosnog računala i zatim preuzmite

BIOS datoteku za vaš model na ASUS internetskoj stranici.

2.

Spremite kopiju preuzete BIOS datoteke na prijenosni pogon

diska.

3.

Spojite prijenosni pogon diska na prijenosno računalo.

4.

Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite

za

vrijeme provjere POST.

5.

U programu za postavu BIOS-a kliknite Advanced > Start

Easy Flash (Napredno > Pokreni Easy Flash) i zatim pritisnite

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

104

E-priručnik za prijenosno računalo

6.

Nađite BIOS datoteku na prijenosnog disku i zatim pritisnite

.

7.

Nakon postupka ažuriranja BIOS-a, kliknite Exit > Restore

Defaults (Izlaz > Vrati zadane postavke) kako biste vratili sustav

na zadane postavke.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G550
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

105