ASUS ROG G550JX - Sigurnosne napomene za UL

background image

Sigurnosne napomene za UL

Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu

koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji

vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105

V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog

zakona o električnoj energiji (NFPA 70).

Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih

sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara,

električnog udara i tjelesnih ozljeda, uključujući:

Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice, kada,

umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za plivanje ili u

vlažnom podrumu.

Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine. Može doći do

električnog udara izazvanog gromom.

Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.

Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim

(punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje proizvoda. Baterije

sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se mogu sastojati od jedne, dviju ili više

serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se

nepovratnom ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u

električnu.

Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da bi mogle

eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog

požara i eksplozija, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija.

Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i

eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije iz drugih uređaja.

Koristite samo strujne adaptere i baterije s UL odobrenjem, koje možete

nabaviti kod proizvođača ili u ovlaštenim prodavaonicama.

background image

130

E-priručnik za prijenosno računalo