ASUS ROG G550JX - Juhendis kasutatavad märksõnad

background image

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud

esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu

lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS. See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis

aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada

turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida sülearvuti

andmete ja komponentide kahjustamist.