ASUS ROG G550JX - Täpsemad suvandid

background image

Täpsemad suvandid

Kasutage suvandit Advanced options (Täpsemad suvandid), et

käivitada sülearvuti täiendavad tõrkeotsingu suvandid.

Sisenemiseks POST-i ajal:

1.

Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i ajal.

2.

Oodake, kuni Windows® laadib ekraani Choose

an option (Vali suvand), seejärel koputage ikooni

Troubleshoot (Tõrkeotsing).

3.

Koputage ikooni Advanced options (Täpsemad

suvandid).

4.

Ekraanil Advanced options (Täpsemad suvandid)

valige tõrkeotsingu suvand, mida soovite käivitada.

5.

Järgige juhiseid, et protsess lõpule viia.

System Image Recovery (Taastetõmmise) kasutamine

Menüüs Advanced options (Täpsemad suvandid) saate kasutada

System Image Recovery (Taastetõmmise), et taastada süsteem,

kasutades spetsiaalset taastefaili.

Sisenemiseks POST-i ajal:

1.

Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i ajal.

2.

Oodake, kuni Windows® laadib ekraani Choose

an option (Vali suvand), seejärel koputage ikooni

Troubleshoot (Tõrkeotsing).

3.

Koputage ikooni Advanced options (Täpsemad

suvandid).

background image

108

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

4.

Ekraanil Advanced options (Täpsemad suvandid)

valige määrang System Image Recovery

(Taastetõmmis).

5.

Valige konto, mida soovite taastada, kasutades

süsteemi taastefaili.

6.

Tippige konto parool, seejärel koputage käsku

Continue (Jätka).

7.

Valige käsk Use the latest available system

image (recommended) (Kasuta viimatist

saadaolevat süsteemi taastefaili (soovitatav)),

seejärel koputage ikooni Next (Järgmine). Te

saate ka valida käsu Select a system image (Vali

süsteemi taastefail), kui teie süsteemi taastefail on

välisseadmel või DVD-l.

8.

Järgige juhiseid, et taastetõmmise salvestamise

protsess lõpule viia.

MÄRKUS. Soovitame tungivalt süsteemi varundada, et

vältida andmete kaotsiminekut juhul, kui sülearvuti ei

tööta.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

109