ASUS ROG G550JX - Arvuti värskendamine

background image

Arvuti värskendamine

Kasutage suvandit Refresh your PC (Värskenda arvutit), kui tahate

värskendada oma süsteemi ja vältida praeguste failide ja rakenduste

kaotsiminekut.

Sisenemiseks POST-i ajal:

1.

Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i ajal.

2.

Oodake, kuni Windows® laadib ekraani Choose

an option (Vali suvand), seejärel koputage ikooni

Troubleshoot (Tõrkeotsing).

3.

Koputage ikooni Refresh your PC (Värskenda

arvutit).

4.

Ekraanil Refresh your PC (Värskenda arvutit) lugege

loetelupunkte, et saada täiendavat teavet selle

suvandi kasutamise kohta, seejärel koputage ikooni

Next (Edasi).

5.

Koputage kontot, mida soovite värskendada.

6.

Tippige konto parool, seejärel koputage käsku

Continue (Jätka).

7.

Koputage ikooni Refresh (Värskenda).

OLULINE! Enne süsteemi värskendamist veenduge, et

sülearvuti on ühendatud toitevõrku.

background image

106

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend