ASUS ROG G550JX - BIOS-i sätted

background image

BIOS-i sätted

MÄRKUS. Selles jaotises toodud BIOS ekraanipildid on ainult viitelise

iseloomuga. Tegelikult kuvatavad vaated võivad mudeliti ja riigiti erineda.

Alglaadimine

See menüü võimaldab määrata alglaadimise eelistused. Alglaadimise

eelistuste määramisel juhinduge järgnevast.

1. Aknas

Boot (alglaadimine) valige määrang Boot Option #1

(Buutimisvalik nr 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

96

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

2.

Vajutage klahvi

ja valige seade kui Boot Option #1

(buutimisvalik nr 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

97

Turvalisus

See menüü võimaldab määrata sülearvuti administraatori ja kasutaja

parooli. See võimaldab kontrollida ka juurdepääsu sülearvuti

kõvakettale, sisend-väljundliidesele (I/O) ja USB liidesele.

MÄRKUS.

Kui installite utiliidi User Password (Kasutaja parool),

palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete sülearvuti

operatsioonisüsteemi.

Kui installite utiliidi Administrator Password

(Administraatori parool), palutakse teil sisestada parool,

enne kui sisenete BIOS-isse.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

98

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Parooli määramiseks tehke järgmist.
1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2.

Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3.

Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi

.

Parooli kustutamiseks tehke järgmist.

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2.

Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi

.

3.

Jätke väli Create New Password (Loo uus parool) tühjaks ja
vajutage klahvi

.

4.

Valige määrang Yes (Jah) kinnitusaknas, seejärel vajutage ikooni

.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

99

I/O liidese turvalisus

Menüüs Security (Turvalisus) saate te juurdepääsu utiliidile

I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus), et lukustada või

vabastada mõned sülearvuti liidesefunktsioonid.

I/O liidese lukustamiseks:

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige määrang I/O Interface

Security (I/O liidese turvalisus).

2.

Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku

.

3.

Valige suvand Lock (Lukusta).

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

100

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

USB liidese turvalisus

Menüüst I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) saate

juurdepääsu ka funktsioonile USB Interface Security (USB liidese

turvalisus), et porte ja seadmeid lukustada ja lahti lukustada.

USB liidese lukustamiseks:

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige I/O Interface Security

(I/O liidese turvalisus) > USB Interface Security (USB

liidese turvalisus).

2.

Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku Lock (Lukusta).

MÄRKUS. Kui USB Interface (USB liidese) väärtuseks on seatud Lock

(Lukusta), lukustatakse ja peidetakse External Ports (Välised pordid)

ja muud seadmed, mis sisalduvad üksuses USB Interface Security (USB

liidese turvalisus).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101

Ülemparooli seadmine

Menüüs Security (Turvalisus) saate te kasutada suvandit Set

Master Password (Sea ülemparool), et võimaldada juurdepääs

kõvakettale ainult parooli sisestamisel.

HDD parooli seadmiseks:

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) klõpsake käsku Set Master

Password (Sea ülemparool).

2.

Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3.

Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi

.

4.

Klõpsake käsku Set User Password (Sea kasutaja parool)

ja korrake eelmisi samme, et seada kasutaja parool.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

102

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Salvesta ja välju

Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk Save Changes (Salvesta

muudatused) and Exit (Välju), enne kui väljute BIOS-ist.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

103

BIOS-i värskendamine

1.

Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel, seejärel laadige ASUS

veebisaidilt alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks.

2.

Salvestage allalaaditud BIOS faili koopia välkmäluseadmel.

3.

Ühendage välkmäluseade sülearvutiga.

4.

Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i

ajal.

5.

BIOS-i häälestusprogrammis klõpsake Advanced >

Käivitusvaatel Easy Flash (Täpsemalt > Käivita Easy Flash),
seejärel vajutage klahvi

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

104

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

6.

Leidke allalaaditud BIOS fail välkmäluseadmel, seejärel vajutage
ikooni

.

7.

Pärast BIOS-i värskendamist klõpsake Exit > Restore Defaults

(Välju > Taasta vaikesätted).

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G550
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

105