ASUS ROG G550JX - ASUSe kiirklahvi menüü

background image

ASUSe kiirklahvi menüü

ASUSe kiirklahvi menüü võimaldab muuta kiirkäivitusnupu funktsiooni.

ASUSe kiirklahvi menüü avamine

Hoidke kiirkäivitusnuppu all, et avada ASUSe kiirklahvi menüü.

Kasutatavad funktsioonid

Kiirkäivitusnupu saab konfigureerida käivitama järgmisi funktsioone.

Funktsioon

Kirjeldus

Helitugevuse ühtlane muutmine
Suurendab/vähendab helitugevust või lülitub

režiimi Mute (Heli väljas).

Vahetu app
Käivitab sageli kasutatava rakenduse

Vahetu veeb
Käivitab kiiresti teie lemmikveebisaidi.

Suurepärane valmiskombinatsioon
Tugevdab ekraani taustavärvi

(järgneb järgmisel leheküljel)

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

83

Funktsioon

Kirjeldus

Video Magic
Käivitab kiiresti rakenduse Video Magic video

taasesituseks, redigeerimiseks ja vormingu

teisendamiseks.

Mahalugemise taimer
Käivitab kiiresti mahalugemise taimeri, et lülituda

uinaku-, väljalülitus- või talveunerežiimi.

Puuteplaadi lukk
Võimaldab lubada või keelata puuteplaadi.

Väljundkuva selektor
Võimaldab ümberlülitust sülearvuti ekraani ning

välise monitori või kahe monitori vahel

Traadita ühenduvus
Lülitab sülearvuti Bluetoothi ja Wi-Fi sisse või välja

Meediumide haldus
Käivitab Windows® Media Centeri ning võimaldab

valitud meediafaili käivitada või mängitava faili

pausile lülitada

background image

84

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Uute funktsioonide loomine kiirklahvile

Kiirklahvi vajutamine käivitab tavaliselt rakenduse ASUS Console. Klahvi

funktsiooni muutmiseks järgige järgmisi samme.

Toksake*/klõpsake nooltel,

et kuvada kasutatavad

funktsioonid.

või

1.

Hoidke kiirkäivitusnuppu all, et avada ASUSe

kiirklahvi menüü.

2.

Valige sobiv funktsioon, toksates*/klõpsates selle

ikooni ASUS kiirklahvi menüü aknas, ning seejärel

muutke (võimalusel) funktsiooni sätteid vastavalt

oma eelistustele.

või

3.

Toksake*/klõpsake muutuste salvestamiseks Apply

(Rakenda) ning OK, et ASUSe kiirklahvi menüü

aken sulgeda.

4.

Seejärel vajutage kiirkäivitusnuppu, et valitud

funktsioon käivitada.

* ainult valitud mudelitel

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

85